Octombrie – Decembrie 2015

Aceste ultime trei luni ale sfârșitului de an în slujirea semenilor din proiectul Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii cu provocările şi reuşitele lor ne animă de bucuria de a fi fost de partea speranței și restaurării, însoțiți fiind de suportul și inima voastră.

În acest timp am avut întâlniri de weekend cu grupul copiilor având activităţi recreative şi sociale, normalizând şi colorând astfel lumea lor gri în atâtea aspecte. Am monitorizat asistarea profesionistă a celor cu dificultăți sociale și școlare.

Cu grupul mamelor am continuat întâlnirile cu tema „Cele 5 limbaje ale iubirii ”pe subiectul”, ”Timp de calitate”, ”Limbajul darurilor” – după materialul lui G Chapman.
Am urmărit întărirea abilităților părintești prin prezentări cum ar fi: legile consolidării comportamentelor dezirabile,continuate cu discuții privind eficacitatea rolului de părinte.
Am oferit un cadru de afirmare și validare a slujbei valoroase de părinte și de împărtășire a altor aspecte semnificative pentru creşterea stării de bine a acestor familii.

Ne bucurăm să întâmpinăm și să îngrijim aceste nevoi emoţionale şi spirituale în acest spaţiu prietenos al exprimării libere şi interacţiunilor constructive pe lângă ajutorul oferit în obţinerea şi managementul resurselor materiale .

Am avut și întâlnirile individuale şi familiale de consiliere, mediere loc de munca, monitorizare, mediere școlară, medicală pentru părinți și copii. În acest domeniu am înregistrat, putem spune, schimbări miraculoase: soți întorși la muncă după lungi perioade de lipsă loc de muncă. În special unul din aceștia a cărui stare se deteriora pe toate palierele, psihic și familial mai ales, producând multă suferință mai ales celor 2 copii și soției. În mod neașteptat și nesperat s-a angajat aducând in sistemul familial multă videcare… Este o mulțumire să fi fost partea unei asemenea schimbări. Nivelul nevoilor de bază ale multora dintre asistați s-au ameliorat iar unii au urmat cursuri de recalificare care i-au ajutat în reintegrarea profesională.

Familiile au primit lunar sprijin prin pachete alimentare, ocazional donaţii în bani iar de Crăciun au primit cu mic cu mare cadouri într-un cadru de sărbătoare și un scurt program pentru părinți realizat cu copiii .

Am demarat, de asemenea, un nou proiect, în care oferim servicii de ajutor la teme și activități extrașcolare pentru un lot nou de copii și întâlniri tematice pentru părinții acestora pe teme de parenting și de cuplu.

Suntem mulţumitori lui Dumnezeu şi dumneavoastra pentru binefacerile realizate la care sunteţi parte. Vrem să continuăm cu nădejdea că ne sustineți mai departe în a ne aduce contribuţia pozitivă prin care facem împreună posibilă îngrijirea nevoilor familiei ca sistem, atât de provocată în aceste vremuri.

Împreună investind în oameni!